VÄLKOMMEN

 

Peter Sjögren är kakelugnsmakare och driver egen firma sedan 1994.

Firman utför installation av kakelugnar och andra eldständer och även skorstenstätning, renovering av kök och badrum.

Firman innehar våtrumsbehörighet och F-skattsedel