SKORSTENAR

Peter utför nybyggnationer och tätning av skorstenar. I arbetet med skorstenstätning använder Peter material från Nordiska skorstensprodukter och har utbildning för deras arbetsteknik. Nordiska skorstenspodukter har 30 års garanti. Skorstensbesiktning utförs med kamerautrustning.

IMG_1997   IMG_1186   IMG_1390-preview

IMG_0790